1 Dec 2021 | 

 Hatefulle ytringer og trusler mot samfunnsdebattanter med flerkulturell bakgrunn

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.