15 aug 2014 | 

15 aug 2014 | 

Høyreekstremisme i Norge – Trender og utvikling

Rapporten bygger videre på rapporten fra 2012, med oppdaterte beskrivelser og analyser.

Denne rapporten bygger videre på vår rapport fra april 2012. Rapporten gir først og fremst en oppdatert beskrivelse og analyse av relevante miljøer og vesentlige utviklingstrekk i det aktuelle tidsrommet.

Les den her.