19 mai 2012 | 

19 mai 2012 | 

Tilreisende rom i Oslo

Vi ønsker å gi et bilde av hvordan tilreisende rom tas imot i Oslo.

Denne rapporten ønsker å gi et innblikk i tilreisende roms hverdag i Oslos gater. Med bakgrunn i feltarbeid og systematiske samtaler med tilreisende rom vil vi gi et bilde av hvordan disse tas imot i Oslo. Vi tar i tillegg for oss hvordan rom behandles av media, og forsøker her å se den ofte negativt ladede fremstillingen opp mot romfolkets situasjon og perspektiver.

Rapporten finner du her.