13 Apr 2010 | 

13 Apr 2010 | 

Verktøy for likestilling – et mangfoldig og likestilt arbeidsliv

Les rapporten fra konferansen Tools for Equality.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Dette er rapport fra konferansen Tools for Equality – et samarrangement mellom British Council Norge, Likestilling og diskrimineringsombudet og Antirasistisk Senter den 13. april 2010.

Les rapporten her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.