13 apr 2010 | 

13 apr 2010 | 

Verktøy for likestilling – et mangfoldig og likestilt arbeidsliv

Les rapporten fra konferansen Tools for Equality.

Dette er rapport fra konferansen Tools for Equality – et samarrangement mellom British Council Norge, Likestilling og diskrimineringsombudet og Antirasistisk Senter den 13. april 2010.

Les rapporten her.