11 Sep 2014 | 

Rabinowitz-seminaret i Haugesund

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

– Dette var byen Rabinowitz elsket og bodde mesteparten av sitt liv i, og vi mener det er viktig å opprettholde denne relasjonen for å vise at tanker, ideer og handling knyttet til menneskerettigheter og humanisme like gjerne kan finne sted utenfor de største byene, forteller Silje Hellesen – som er en av arrangørene.

Hun forteller historien om den engasjerte kjøpmannen, som innvandret til Haugesund og selv holdt foredrag, satte i gang innsamlingsaksjoner til nødlidende og skrev utallige artikler i lokal og nasjonal presse.

– Etter hvert som situasjonen i Europa ble verre for jødene, bønnfalt han i personlige telegrammer statsmenn som Roosevelt og Chamberlain om å gjøre noe før det var for sent. Men i stor grad ble Rabinowitz møtt med skuldertrekk og taushet, inntil tyskerne invaderte Norge. Da var kjøpmannen og humanisten Rabinowitz en av de første nazistene ville arrestere. Etter å ha holdt seg i dekning ble han funnet og tatt til fange i desember 1940. Han ble deportert til Tyskland og døde i fangenskap 27. februar 1942.

Det første Rabinowitz-seminaret ble arrangert i 2012, på det som ville vært hans 125-årsdag. Arrangementet var en stor suksess og programmet ble tatt godt i mot av både publikum og media, blant annet gjennom anbefalinger i Aftenposten.

Grunnlovsjubileet markeres på mange måter i 2014, og vi mener Rabinowitz-seminaret har en forpliktelse til å rette søkelyset mot den såkalte jødeparagrafen. Det er viktig at jubileumsåret også har rom for å dvele ved de mindre positive formuleringene i Grunnloven, og vi vil på vårt vis bidra mer til at offentligheten får en reflektert markering enn en uforbeholden feiring. En diskusjon av jødeparagrafen og dens paralleller i fortid, samtid og framtid er en tematikk som er høyst relevant, fortsetter Hellesen og tilføyer at det er utgangspunktet for tittelen «Adgang forbudt!». (fra Karmsund Avis)

Se program og meld deg på her

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.