5 Jan 2021 | 

Rådgiver – monitorering av antisemittisme på nett

Vi søker en person i heltidsstilling som skal avdekke og bekjempe antisemittiske ytringer, hovedsakelig på nett.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider mot fordommer og rasisme. Vi driver holdningsarbeid, bistår enkeltpersoner som blir utsatt for rasisme og diskriminering, og driver et omfattende ungdomsarbeid.

En sentral del av stillingen er innsamling, analyse og videreformidling av funn. En annen sentral del av stillingen er å motarbeide slike ytringer, eksempelvis ved politianmeldelse av ytringer som kan være straffbare, eller ved å tilby motinformasjon. Dette er et pilotprosjekt, og rådgiveren vil delta i prosjektutviklingen.

Arbeidet forutsetter kompetanse på antisemittisme, og kompetanse på digitale plattformer som arenaer for spredning av fordommer og hat. Kompetanse på rasisme mer generelt er også ønskelig.

Stillingen er finansiert av midler fra regjeringens Handlingsplan mot antisemittisme.

Generelle forutsetninger:

  • Relevant kompetanse / erfaring.
  • Gjerne samfunnsvitenskapelig eller annen relevant utdanningsbakgrunn.
  • Skriftlig og muntlig formidlingsevne.
  • Personlig egnethet.
  • Høy motivasjon.

Vi kan tilby:

  • Et både viktig og krevende arbeidsfelt.
  • Gode kolleger og et engasjert arbeidsmiljø.
  • Lønn etter avtale.

Antirasistisk Senter ønsker å speile mangfoldet i samfunnet, og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Stillingen utlyses ut 2021, med mulighet for forlengelse. Dette er en prosjektstilling som er avhengig av videreført finansiering gjennom handlingsplanen mot antisemittisme.

Søknadsfrist: 22. januar 2021. Søknad sendes til rbs@antirasistisk-senter.no

Spørsmål kan rettes til daglig leder Rune Berglund Steen på 48 15 35 26.

Ønsket tiltredelse: så raskt som mulig.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.