21 Oct 2014 | 

Radikaliseringsdebatt på Holmlia

Anne Marie Mollen

Skribent

Temaet radikalisering og ekstremisme er mer aktuelt enn noensinne. I lys av den siste tidens hendelser, både i fjern og nær, har det blitt fokus på radikalisering hos unge nordmenn. Hvem radikaliseres og hva kan gjøres i lokalmiljøet for å hindre dette? Hva kan foreldre gjøre? Hvordan er situasjonen i Sverige og Danmark ? kan vi nyttiggjøre oss erfaringer derfra?

Alle disse spørsmålene håper vi å få belyst i løpet av et par timer denne torsdagskvelden, sier Siri Thurmann-Moe, spesialbibliotekar ved Holmlia filial.

Det blir også anledning til å stille spørsmål og fremme ulike synspunkter.

Vi ønsker en debatt som kan gi oss større innsikt i tematikken radikalisering og ekstremisme, fremfor en polarisert debatt med steile fronter. Derfor har vi invitert moderate stemmer med kunnskap og kompetanse på dette området, sier Thurmann-Moe.

Med i panelet er forsker Lars Gule fra Høgskolen i Oslo og Akershus, rådgiver Shoaib Sultan, ved Antirasistisk senter, kriminalforebyggende koordinator ved Oslo politidistrikt, Bjørn Erik Øvrum, Hege Hansen og Linda Nymann, som arbeider i henholdsvis Ungdomsteamet og barnevernet i bydel Søndre Nordstrand. Ordstyrer for debatten er forfatter Simon Stranger.

Sett av et par timer til et viktig tema!  Det er gratis adgang.

Arrangementet er støttet av Fritt Ords prosjekt «Broderfolk». Medarrangør er naboforumet Treffpunkt Holmlia.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.