16 Apr 2015 | 

Rapport fra ISF: Langt igjen til etnisk likestilling

Dagens oversiktsrapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) understreker hva vi lenge har hatt tall på, nemlig at etnisk diskriminering forekommer på det norske arbeidsmarkedet og andre arenaer i et problematisk omfang. Det kan ikke lenger være noen tvil om at etnisk diskriminering får konsekvenser for mange menneskers muligheter og livskvalitet.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Dagens oversiktsrapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) understreker hva vi lenge har hatt tall på, nemlig at etnisk diskriminering forekommer på det norske arbeidsmarkedet og andre arenaer i et problematisk omfang. Det kan ikke lenger være noen tvil om at etnisk diskriminering får konsekvenser for mange menneskers muligheter og livskvalitet.

Det er samtidig viktig med en sammensatt forståelse av situasjonen. Det er ikke slik at innvandrere eller deres etterkommere generelt møter en mur i det norske samfunnet. Men de møter klart flere hindre enn etnisk norske, hindre som skaper forskjeller. Vi har simpelthen ganske langt igjen før vi har nådd etnisk likestilling.

Det er veldig enkelt å stadfeste at det finner sted etnisk diskriminering i Norge. Enhver kan faktisk gjøre det selv. Det holder å rykke inn to annonser på finn.no om at man søker bolig, og så signere med ulike navn. Da vi gjorde det, utløste annonsen med etnisk norske navn nesten dobbelt så mange tilbud om bolig som annonsen med muslimske navn.

Vi vet nå mye om etnisk diskriminering overfor innvandrere og deres etterkommere i Norge. Ingen kan si lenger at vi mangler kunnskap. Alt det nå står på, er viljen.

Derimot er det betydelige hull i kunnskapene om diskriminering av samer og nasjonale minoriteter. Her står det dermed også på kunnskapene. Det eneste man kan si sikkert, er at diskrimineringen finnes – og det er grunn til å anta at den er alvorlig – men det er et klart behov for mer forskning.

På bakgrunn av denne rapporten er det svært betenkelig at den sittende regjeringen ikke synes interessert i å utarbeide en ny handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering. Under den forrige regjeringen var dette en satsning. Hvorfor sluttet dette å være viktig for våre ansvarlige myndigheter?

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.