20 Apr 2015 | 

– Rapportfunn bekrefter samfunnstendenser

Institutt for samfunnsforskning har på vegne av Bufdir laget en rapport om diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge. Denne rapporten ble lansert torsdag 16. april, og konkluderer blant annet med at mange har opplevd diskriminering, spesielt innenfor enkelte områder.
– Våre egne undersøkelser, blant annet fra boligmarkedet og utelivet, bekrefter trenden, sier Berglund Steen til Utrop. – At det norske samfunnet sånn alt i alt fungerer greit er ikke godt nok. For mange fungerer det ikke så greit. Vi har simpelthen ganske langt igjen før vi har nådd etnisk likestilling.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.