24 Aug 2017 | 

Rasisme med et smil

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Det er flere grunner til ikke å reagere på partileder Lysglimt Johansens forskjellige utspill i disse valgkamptider. Det er forståelig at de fleste ønsker at valgkampen skal dreie seg om de viktigste saker for land og folk. Helse, utdanning, skatt, miljø, klima, etc. Men hva skjer når Lysglimts provoserende og fordomsfulle utsagn overses?

Det er lett å være enig i at det hadde vært best å overse de rasistiske og antisemittiske utsagnene til partileder i Alliansen, Lysglimt Johansen. Når nå Dagbladet har bragt dem frem i lyset, tett fulgt av NRK, så er det blitt vanskeligere. Før Dagbladet var det bare noen tusen på FB som fikk del i Lysglimts holdninger til svarte, hans frykt for at mennesker med blå øyne skal bli borte og jødisk makt i Norge. Nå har hele Norge blitt eksponert. Ihvertfall Dagbladets lesere og Kveldsnytts seere.

Vi har ikke hatt en handlingsplan mot rasisme i Norge siden 2013 selv om vi behøver det. Regjeringen har imidlertid erkjent behovet for å beskytte det norske samfunnet mot sykdommen antisemittismen står for og fulgt opp Stortingets ønske om en handlingsplan mot antisemittisme. Regjeringens Handlingsplan mot antisemittisme 2016 – 2020 er signert av seks statsråder; Jan Tore Sanner, Solveig Horne, Torbjørn Røe Isaksen, Justisministeren, Linda Helleland og Børge Brende. Handlingsplanen er et uttrykk for ønsket om å redusere nivået på antisemittisme i landet. Spredningen av Lysglimt Johansens konspirasjonsteorier bidrar til å øke nivået. Virkemidlene i kampen mot antisemittisme (og rasisme) er både kunnskap og holdninger.

Siden disse virkemidlene ikke korrelerer, må man bruke begge. Holdninger er det vanskeligste. Den beste måten å jobbe med holdninger er å gå foran som gode eksempler. Å påtale det som ikke er innenfor når det skjer. Derfor etterlyser jeg de ovennevnte politiske ledernes respons på partileder Lysglimts bidrag til å øke nivået på antisemittisme i Norge. (Det hadde vært fint å kunne overse uttalelsene, men det er dessverre for sent.)

Den beste måten å jobbe med holdninger er å gå foran som gode eksempler.

Partileder Johansen markedsfører rasisme med et smil. Han liker ikke de sinte rasistene. Han vil smile og klemme. Noen vil kunne hevde at han seiler under falskt flagg. Han fremfører holdninger som også naziorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) har. Han stiller seg likegyldig til hvilke holdninger partimedlemmene har. Når han er blitt konfrontert med partimedlemmers holdninger til f.eks. antisemittiske konspirasjonsteorier har han dels svart at han ikke kjenner alle på de ulike listene og dels at Alliansen ikke har noen partipisk. At Alliansen skal ha medlemmer som også er medlemmer i DNM er uproblematisk for Johansen. Det kan virke som om Johansen ser sitt parti innta samme rolle til DNM som Sinn Féin har til IRA.

Vi lever i en tid der alarmistene får stadig mer gehør. De som fortegner virkeligheten og skaper fiendebilder basert på sine fordommer. De som lager sine egne fakta og de som polariserer på populistisk vis. De som skaper falske dikotomier; Mellom folket og eliten, eller ekspertveldet i Oslo, eller de som går i dress og slips. Når en nettavis Document-no har over 270 000 lesere de siste 30 dager og Rights-no over 110 000 i samme periode må varsellampene lyse. De som en gang var små er i dag store.

Det er lett å trekke på smilebåndet eller skuldrene av en mann som Lysglimt Johansen fordi han er et «fringe» fenomen. Men det var også Hege Storhaug og Hans Rustad for få år siden. Det var også Donald Trump da han proklamerte sitt kandidatur. Disse forble ikke marginalisert ved at folk lo av dem eller ikke tok dem på alvor.

Derfor må våre politiske ledere på banen og unisont gå i rette med Lysglimts holdningsødeleggende propaganda.

Derfor må våre politiske ledere på banen og unisont gå i rette med Lysglimts holdningsødeleggende propaganda. Når han hevder at rap-musikk er «negerkultur» som forfører norsk ungdom så må våre politiske ledere, alle med selvrespekt, på banen og si fra at dette er ikke «innafor». Når Lysglimt sprer gamle antisemittiske konspirasjonsteorier om jødisk makt så må våre politiske ledere, fra statsministeren og nedover, på banen og gå i rette med både form og innhold. Vi vil verken ha rasisme eller antisemittisme med et smil i Norge. Det er samfunnsødeleggende.

Artikkelen ble først publisert i Dagbladet 14. august 2017.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.