10 Feb 2017 | 

Rasisme og regionsreform

I regjeringspartner Fremskrittspartiet kan det tydeligvis være farlig å ha meninger som går på tvers av resten av partiet i saker som omhandler regionsreformen, men kanskje gjelder dette ikke rasisme, spør vår spesialrådgiver Shoaib Sultan i Dagsavisen.

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.