20 Nov, 2020
Oslo

Kommentarer på hudfarge

I oktober skrev Elin Espmark Wibe og Ninthu Paramalingam en kronikk til NRK-Ytring om boligmarkedet i Norge. Mens Wibe ble invitert inn i diskusjoner om boligpilitikk, fikk Paramalingam meldinger om hudfrgen sin. 

Beskrivelse av hendelsen:

– Det var utrolig ubehagelig, særlig med tanke på hvilke meldinger mine medaktivister får, sier Paramalingam, som er en av personene bak kampanjen Reduser Husleia, til NRK.

– Jeg opplevde at jeg ble frarøvet muligheten til handlingsroom, sier hun, og refererer til at medforfatteren ble invitert inn i en diskusjon hun ikke fikk tilgang til.

Ikke uvanlig

Sosiolog Marjan Nadim setter hendelsen inn i et større bilde. Hun forteller at personer med minoritetsbakgrunn ofte får kommentarer på etnisitet og religion når de tar del i den offentlige debatten, og ser med bekymring på hvordan dette kan påvirke det offentlige ordskiftet:

– Folk med etnisk eller religiøs minoritetsbakgrunn opplever ofte å bli redusert til å være et aspekt ved identiteten sin. Dette skjer uavhengig av om det er relevant for saken de diskuterer, sier hun.

Kilder

NRK

Sist oppdatert

23.november 2020.