4 Sep 2020 | 

Reaksjoner etter SIAN-debatt

– Å oppgi navn på enkeltpersoner er risikabelt.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, mener at forespørselen om navn på enkeltpersoner var risikabelt.

– Det var flere navngitte mennesker som her ble oppgitt som personer som skal interneres og deporteres. Det kan være en belastning, og åpenbart ærekrenkende, selv om det kanskje ikke er det i juridisk forstand. De hadde ikke mulighet for imøtegåelse, og fikk ikke forsvart seg, sier Steen til VG.

Steen var selv paneldeltager, og omtalte i etterkant av intervjuet Thorsens karakteristikker av Sultan som «skamløse».

– Jeg tror de burde tenkt litt mer på dette spørsmålet. Strategien for å avkle SIAN i intervjuet synes jeg fungerte, men jeg savner sterkt at noen faktisk reagerer på det som ble sagt under intervjuet. Her står en justisminister, en politidirektør og en partileder, og ingen reagerer på noe av det. Det er ganske rystende, sier han.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.