4 Jul 2016 | 

Regjeringen foreslår innstramminger i velferdsordningene for flyktninger

Antirasistisk Senter mener at regjeringen fjerner særordninger som er nødvendige for å veie opp for særlige ulemper man har som flyktninger. Mennesker på flukt kan ikke ta med seg opparbeidede rettigheter fra opprinnelseslandet, de kan ikke ta med seg eiendom eller pensjon. De må starte på bar bakke i landet de kommer til. Ved å fjerne særordningene som er ment å utjevne ulikhet, produserer det norske samfunn en underklasse av mennesker som i tillegg til medbragte traumer også må slite med dårlig økonomi. I denne gruppa vil etter all sannsynlighet barnefattigdommen øke. Dette er ingen tjent med, ikke engang regjeringen.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterte mandag 4. juli regjeringens forslag til innstramminger for flyktninger og asylsøkere. På den lukkede pressekonferansen, hvor bare journalister hadde adgang, la hun fram radikale innstrammingsforslag.

Til tross for uklar presentasjon og ulne svar fra statsråden kan innstrammingsforslagene oppsummeres i to punkter.
For det første skal særordninger for flyktninger fjernes. For det andre skal strengere kontrollregime innføres. Det ser for oss ut som om tiltakene som innføres har tilbakevirkende kraft.

De særlige ordningene for flyktninger handler først og fremst om at det ikke er krav til botid eller opptjeningstid for flyktninger før minstestønad kan utbetales. Særordningene er på ingen måte av en slik art i utgangspunktet at stønader er høyere enn for nordmenn ellers.

Antirasistisk Senter mener at regjeringen med disse innstrammingene fjerner særordninger som er nødvendige for å veie opp for særlige ulemper man har som flyktninger. Mennesker på flukt kan, til forskjell fra arbeidsinnvandrere eller norske statsborgere som har bodd og jobbet i utlandet i mange år, ikke ta med seg opparbeidede rettigheter fra opprinnelseslandet, de kan ikke ta med seg eiendom eller pensjon. De må starte på bar bakke i landet de kommer til, med avbrutt liv og arbeidserfaring, og ofte med traumer i bagasjen. Ved å fjerne særordningene som er ment å utjevne ulikhet, produserer det norske samfunn en underklasse av mennesker som i tillegg til medbragte traumer også må slite med dårlig økonomi. I denne gruppa vil etter all sannsynlighet barnefattigdommen øke. Dette er ingen tjent med, ikke engang regjeringen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.