16 Feb 2016 | 

Regjeringens forslag til innstramninger: Felles brev fra ti ideelle og kirkelige organisasjoner

“Organisasjonene bak dette brevet ønsker å uttrykke vår felles bekymring for mange av innstramningene som regjeringen foreslår. Vi kan dessverre ikke se at dette er innstramninger som er egnet til å beskytte asylinstituttet. Tvert om er det i mange tilfeller snakk om innstramninger som på alvorlig vis vil svekke det.” Avsendere: Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Antirasistisk Senter, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Foreningen av tolvte januar, Norges Kristne Råd, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Vergeforeningen Følgesvennen og Batteriet Oslo (Kirkens Bymisjon)

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.