3 Nov 2016 | 

Regjeringens forslag vil svekke enslige mindreårige asylsøkeres rettigheter

Onsdag 2. november gikk fristen for å avgi høringssvar til regjeringens forslag om å ta omsorgssenterloven ut av barnevernloven, noe som vil innebære en dramatisk reduksjon i de aller yngste enslige mindreårige sine rettigheter. Les Antirasistisk Senter høringssvar.

Maria Wasvik

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.