21 Nov 2016 | 

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

– Regjeringen fortjener ros for at den tar problemet på alvor, og spesielt statsminister Erna Solberg fortjener honnør for sitt engasjement. Det er viktig at både de som utsettes for dette hatet, de som fremmer det og de som skal bekjempe det, får med seg at kampen mot dette samfunnsproblemet nå har nasjonal prioritet, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

– Regjeringen fortjener ros for at den tar problemet på alvor, og spesielt statsminister Erna Solberg fortjener honnør for sitt engasjement. Det er viktig at både de som utsettes for dette hatet, de som fremmer det og de som skal bekjempe det, får med seg at kampen mot dette samfunnsproblemet nå har nasjonal prioritet, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

– Det er mange positive tiltak her, fra mer forskning til styrking av politiets innsats. Det viktigste er kanskje den samlede effekten av at regjeringen setter dette arbeidet i fokus, fortsetter Steen.

– Det er likevel noen ganske klare mangler. Vi opplever blant annet at planene for politiets oppfølging av hatefulle ytringer burde vært mer forpliktende. Det er positive tiltak, men vi savner en klar plan for å opprette hatkrimgrupper i ulike deler av landet.

– På lanseringen i dag snakket statsministeren om betydningen av å svare på hatefulle ytringer. Når det eksempelvis dreier seg om ytringer fra ekstremister med et voldelig innhold, kan det være uforsvarlig å overlate dette til vanlige borgere. Derfor trenger vi at politiet kommer mer på banen landet over, først og fremst i de groveste tilfellene. Et politidistrikt som ikke tar dette problemet på alvor, gjør simpelthen ikke jobben sin.

– Den største svakheten med strategien er at det er vanskelig å tro på at hele regjeringen er klare til å kjempe denne kampen. Det kan være liten tvil om at det ene regjeringspartiet i betydelig grad har bidratt til å nøre opp under de fordommene og det hatet mot muslimer som de nå hevder å ville bekjempe.

– Et av de viktigste tiltakene burde derfor vært et internseminar i regjeringen, avslutter Steen.

Les strategien her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.