8 Sep 2014 | 

– Må reintegrere fremmedkrigerne, sier Hegghammer

Seniorrådgiver Shoaib Sultan ved Antirasistisk Senter tror at hjemvendte fremmedkrigere vil slite med traumer og psykiske problemer og trenge oppfølging.
– Et minst like stort sikkerhetsproblem som de som kommer tilbake til Norge med onde hensikter, er de som er blitt psykisk ustabile fordi de har opplevd og vært med på grusomheter som de overhodet ikke var forberedt på, sier Sultan.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.