7 Mar 2020 | 

Resultatet av vår menneskefiendtlige politikk

Evakuér barna og de mest sårbare fra dette helvetet nå.

Maria Wasvik

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.