30 Apr 2018 | 

Ros til Stortinget for handlingsplan mot rasisme

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

For det fortjener Stortinget og Regjeringen ros.

Mange nordmenn med minoritetsbakgrunn opplever at vi lever i en periode med mye negativt og problemorientert fokus i debatten om innvandring og inkludering. Gjennom de siste årene har vi også fått stadig mer forskning på utbredelsen av etnisk diskriminering, ikke minst i arbeidslivet, mens de politiske tiltakene i stor grad har manglet. Både vi og andre har derfor argumentert lenge for at vi trenger en bred innsats mot rasisme og diskriminering gjennom en forpliktende handlingsplan.

I denne situasjonen er det viktig at alle faktisk får det med seg når det også skjer positive ting.

I denne situasjonen er det viktig at alle faktisk får det med seg når det også skjer positive ting. Det er her Stortinget og Regjeringen skal ha ros for å ville ta tak i problemet med rasisme og diskriminering, og for å ha sluttet opp om forslaget fra Senterpartiet om en ny handlingsplan, slik vi hadde frem til 2013. Ingen handlingsplan vil noen gang løse alle problemer, men en handlingsplan er et viktig virkemiddel for å motvirke konsekvensene av rasisme bredt på ulike samfunnsarenaer, og på tvers av ulike departement og direktorat.

Det er mange felt som vi trenger å ta tak i. I vår rapport om rasisme og diskriminering som rammer barn og unge, som vi publiserte i høst, var skolen dessverre det området hvor elever fortalte at de opplevde mest rasisme, i hovedsak fra medelever. Så mye som hver fjerde elev med minoritetsbakgrunn fortalte at de opplevde rasisme og diskriminering regelmessig i barneskolen. Dette fortsatte i stor grad på ungdomsskolen og videregående. Noe som også gikk igjen i historiene vi samlet inn, var at skolene ofte ikke tok tak i dette på en god måte. Resultatet er at mange elever får skolehverdagen sin, og i verste fall oppveksten, ødelagt.

Skolene burde simpelthen være i stand til å håndtere elevers opplevelser med rasisme vesentlig bedre enn tilfellet ofte er i dag.

Dette er samtidig et eksempel på potensialet som ligger i en handlingsplan mot rasisme. Skolene våre er fulle av profesjonelle og engasjerte lærere. Skolene burde simpelthen være i stand til å håndtere elevers opplevelser med rasisme vesentlig bedre enn tilfellet ofte er i dag. Noe av det som mangler, er opplæring spesifikt om dette problemet, og gode rutiner og opplegg for å håndtere det. Dette er mangler som lar seg bøte på.

Samtidig har vi så mye å vinne: Hvis noen enkle, men treffsikre tiltak kan gjøre at færre barn vil stå alene i møte med rasisme i skolehverdagen, har vi som samfunn utrettet en avgjørende forskjell i disse barnas liv.

Rune Berglund Steen, leder
Ervin Kohn, 2. nestleder, Antirasistisk Senter

 

Foto: Stortinget

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.