8 Sep 2014 | 

Rune Berglund Steen hudfletter Ulf Leirstein

I et intervju med klassekampen før helgen går det fram at Leirstein støtter et innlegg på Facebook fra høyreekstreme ronny alte som blant annet skriver at «islam gradvis spiser opp vestlige verdier». dette mener Leirstein ikke er støtende.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

«Skremmende»

– Det er en skremmende utvikling at justispo- litikken i landet skal avgjøres av mennesker som har et så stereoty- pisk syn på deler av befolkningen, sier Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk senter.

Han reagerer sterkt på Ulf Leirsteins uttalelse om at det ikke nødvendigvis er så stor forskjell på islam og ekstrem islam, og mener Frp-politikeren oppfører seg på kanten til rasistisk.

Helbom

– En slik uttalelse er i beste fall kunnskapsløs. Den er like dum som den er skamløs, sier han.

Antirasisten har fulgt med på Leir- steins ytringer og meninger den siste tida og er lite fornøyd med at en såpass profi- lert politiker har det han selv ser på som et vridd virkelighetssyn.

– Hvis man begynner å antyde og mis- tenkeliggjøre at enhver muslim står det ekstreme nært, så er det både dumt og stygt. Det viser at han vet like lite om islam og muslimer.

Den antirasistiske lederen er også kri- tisk til hvordan Frp har forholdt seg til partiets stortingsrepresentant den siste tida.

– Leirstein har gjort det helt klart hvor han står, men likevel velger Frp-

ledelsen å ikke gjøre noe. Det viser også hvor partiet står, mener han.

Feil holdninger

Steen tror kontroversielle uttalelser fra sentrale og kjente politikere som Leir- stein er med på å spre like holdninger blant resten av befolkningen.

– Man har blitt så vant til å snakke om muslimer i en negativt kontekst at man får en urimelig og sterk overdrevet bekymring for muslimer. Denne eng- stelsen er mer utbredt enn den burde være. Folk flest blant muslimer er like skumle som folk flest blant nordmenn. Det vil si ikke skumle i det hele tatt, svarer han avslutningsvis.

 

elisabeth.skovly@dagsavisen.no

Følg linken og les hele saken.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.