12 Jan 2016 | 

Rune Berglund Steen på NRK radio

Det er uhørt at politiet tilbakeholder informasjon om kriminell aktivitet, sier Rune Berglund Steen.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Det er viktig å ta debatten etter overgrepene i Köln. Immigranter må møtes med våre holdninger. Vi kan ikke tillate at vi har utgrupper som ikke er en del av fellesskapet, sier Rune Berglund Steen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.