3 Mar 2016 | 

SAMMEN MOT HØYREEKSTREMISME

Norsk Tjenestemannslag er ett av flere fagforbund som støtter Antirasistisk Senter sitt arbeid mot ekstremisme. Antirasistisk Senter takker for støtten.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.