27 Nov 2018 | 

Samrøre med nazister

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

I helgen var det en demonstrasjon foran Stortinget, hvor det ble protestert mot FNs migrasjonsavtale. På talelisten stod blant andre Frode Blegen (Vestre Toten FrP), Morten Lorentzen (Folkebevegelsen Mot Innvandring – FMI), Alf Magne Rygg, (Mannsforum) og Ellen Due Brynjulfsen, (partileder i Selvstendighetspartiet). Det var også flere nynazister til stede på arrangementet, selv om de offisielt ikke stod som arrangører.

En av talerne, Morten Lorentzen fra Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI), er avslørt som deltager på flere nazimarsjer/arrangementer sammen med nazigruppa Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM). Filter media har også avdekket at Lorentzen var en del av nazimiljøer på 90-tallet. Samrøret mellom “innvandrer-” og “islam-kritikerne” på den ene siden og nynazistene på den andre, er ganske så formidabel, de har i alle fall hatt problemer med å ta tydelig avstand fra nazistene. Begge disse miljøene bør i mye større grad konfronteres med dette.

Filter media har også avdekket at Lorentzen var en del av nazimiljøer på 90-tallet.

I etterkant av demonstrasjonen ble flere av nynazistene angrepet av enkelte voldelige antifascister. Dette var feil, uheldig og uklokt. Vold hjelper ikke, det skaper heller sympati for nazistene hos folk flest. Flere av angriperne ble i etterkant arrestert av politiet. Voldelige angrep tjener kun til å vri debatten over til noe helt annet enn det vi burde ha fokus på. Vold er ikke noe de bredere og ikke-voldelige antirasistiske miljøene stiller seg bak, og dermed bør de ikke kritiseres for dette.

Nyheten fra helgen ble dessverre i stor grad slåsskampen i etterkant. Det overskygger det som burde ha vært hovedfokus, nemlig nynazistenes deltagelse/markering, og Lorentzens tale der han blant annet gikk til angrep på “systemmedia”. Hans kontakt med, og deltagelse i nynazistiske grupperinger i dag, og hans fortid i 90-tallets nazimiljøer, er et langt viktigere fokusområde. Normaliseringen av nazisme er kjempefarlig, og vi må mobilisere bredt og ikke-voldelig for å få stoppet utviklingen.

Fredag er det igjen varslet demonstrasjon fra disse miljøene, Antirasistisk Senter er med og arrangerer en bred ikkevoldelig motmarkering.

Edit: Vi har blitt informert om at Frode Blegen, som var arrangør, har skrevet på Resett at han ikke visste at DNM deltok, og fordømmer nazistene i klare ordelag. Han skriver også at han ikke var klar over Lorentzens bakgrunn. Dette mener vi er ryddig, riktig og fint.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.