3 Mar 2015 | 

Sandbergs skruppelløse tiltak

Det er høyreekstremt hat, motivert av islamofobisk tankegods, som har lagt regjeringskvartalet vårt øde og utryddet store deler av en politisk sommerleir for ungdom. Over store deler av Europa er høyreekstremisme stadig en langt mer alvorlig trussel enn islamsk ekstremisme. Begge truslene må håndteres, men begge håndteres svært dårlig av et regjeringsparti som kun synes opptatt av den ene. Rune Berglund Steen i Nrk Ytring som en kommentar til Per Sandbergs tiltakspakke 2. mars.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.