Seminar om rasisme i skolen

Torsdag 31. januar  arrangerer Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene og Antirasistisk Senter seminar om rasisme i skolen.

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Seminaret  arrangeres på Lærernes hus fra kl. 18.00 til 21.00, er gratis og åpent for alle.  Meld deg på her!

– I en tid da ordet rasisme har forsvunnet ut av opplæringsloven, og det ser ut som om det ikke blir tatt med i noen av de nye fagplanene, er det dessverre ikke noe som får fokus, sier seniorrådgiver ved Antirasistisk Senter, Vivian Brattsti Sørensen.

Hun har selv bakgrunn som lærer, og jobber til daglig med informasjon om rasisme og diskriminering til barn og unge i skolealder, blant annet gjennom utvikling av nettsiden Aldri mer 22. juli.no

Sørensen opplever at det ikke er viljen, men tiden det står på når det kommer til  manglende fokus på rasisme  i skolen:

– Det finnes mange veldig gode lærere der ute som absolutt ikke tar lett på rasisme. Samtidig er man som lærer til enhver tid presset på tid. Man skal komme seg gjennom kravene i læreplanen, man skal teste elevene, man skal jobbe aktivt mot mobbing og med skole-hjem-samarbeid. Oppi dette er det stor sannsynlighet for at man må ta lettere på emner som ikke har fokus, sier Sørensen, og påpeker at det kan være vanskelig å skille rasisme fra annen mobbing eller trakassering i skolen.

Denne uken var det 18 år siden Holmliagutten Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. Sørensen opplever at fokuset på rasisme i skolen har endret

-Fokuset på rasisme i skolen har nok endret seg i flere retninger de siste 20 årene. Blant annet har hendelser som drapet på Benjamin Hermansen i 2001, og terrorangrepene mot ungdommene på Utøya og mot regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011 påvirket også fokuset i skolen. I en periode etter sånne hendelser vil man nok ha større fokus på rasisme og høyreekstremisme. Kjell Magne Bondeviks antimobbearbeid som startet opp i 2002 har nok også spilt en rolle, selv om det nok har svekket synet på rasisme som noe annet enn ren mobbing. Når det er økende rasisme i sivilsamfunnet er det heller ingen grunn til å tro at det blir mindre rasisme i skolen, uten at skolene nødvendigvis fanger opp disse trendene, sier Sørensen.

Skolen- primærarena for rasisme

I fjor lanserte Antirasistisk Senter rapporten Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun, som tar for seg opplevd rasisme blant barn og unge. Her ble skolen trukket frem som en av de primære arenaene hvor ungdom utsettes for rasisme:

– Det er flere uavhengige undersøkelser som viser de samme funnene. Antirasistisk Senters undersøkelse over opplevd rasisme blant ungdom fra 2017, Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun, er en av dem.

Den viser helt konkret at skolen er den arenaen hvor desidert flest unge opplever rasisme. 24 prosent av unge som har en eller to foreldre som er født utenfor Norge sier at de opplever rasisme regelmessig (oftere enn 2 til 3 ganger hver måned) på barneskolen. På ungdomsskolen er tallet enda høyere 25,6 prosent, sier Sørensen.

Hun oppfordrer lærer og andre som er interessert til å delta på seminaret:

-Det enkleste grepet for å endre på at majoritetslærere ikke oppfatter rasisme er at lærerne deltar på seminarer som det vi nå arrangerer. Man ser det ikke før man tror det er det noe som heter. For mange vil det være så enkelt at du blir gjort oppmerksom på at fenomenet rasisme i aller høyeste grad opptrer i omgivelsene rundt deg. Det vil selvsagt også hjelpe med et politisk fokus på rasisme, og et overordnet fokus på problemene fra skolen sin side, avslutter Sørensen. 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.