25 Nov 2014 | 

Skal fortelle om hvordan samer mobbes

Det har blitt nesten legitimt å uttale grovere ting enn man har gjort før. Det er kommet inn som en legitim tanke at en god offentlighet er en offentlighet hvor også det stygge skal fram. Problemet er at hat alltid har en skade for noen og det er behov for en mer systematisk innsats for å motvirke hatytringer, sier Rune Berglund Steen til NRK.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.