26 Oct 2015 | 

Slipper å rapportere om likestilling

– Vi ser ingen fordeler ved å fjerne rapporteringsplikten. Vi rapporterer selv på dette i våre årsberetninger, og jeg har vondt for å se at det er særlig krevende. Derimot er det bevisstgjørende, sier Rune Berglund Steen til Vårt Land. Bakgrunnen er Solveig Hornes forslag om å fjerne rapporteringsplikten for arbeidsgiver. Den innebærer blant annet å redegjøre for kjønnsfordeling på arbeidsplassen. I tillegg skal en melde inn planer og tiltak som fremmer likestilling på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, etnisitet og funksjonshemming.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.