9 May 2014 | 

Smakløs skoleoppgave

Anne Marie Mollen

Skribent

«Til det hemmelige slavetorget utenfor Tangere har det nettopp ankommet fem ny-innfangne piker fra Sudan.» Slik begynner statistikkoppgaven som er illustrert med fem toppløse afrikanske kvinner med lenker rundt halsen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.