19 Aug 2015 | 

Solveig Horne ba om timeout under utspørring i FN

I tillegg til Regjeringen var representanter fra flere norske NGOer til stede under utspørringen i FN. Blant andre Rune Berglund Steen, Marri Linløkken, Ervin Kohn og Maria Wasvik fra Antirasistisk Senter.
– Det var ingen tvil om at et av komitémedlemmene ga uttrykk for at Norge har et problem med rasisme, det er noe man skjønner ut fra at den offentlige debatten, og at det må møtes med alvorlige mottiltak, sier Berglund Steen til Aftenposten. Da statsråden ble spurt om hvilke tiltak Norge har mot rasisme i det offentlige ordskiftet, unnlot hun å svare, men tok en timeout på flere minutter. – Da hun svarte igjen, berørte hun ikke dette spørsmålet, sier Berglund Steen.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.