9 Oct 2014 | 

Spillet om barna

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Den politiske kampen om de lengeværende barna er både trist og tragisk å se på.

Det er ikke vanskelig å løse situasjonen for disse barna hvis man ønsker det. Vi har gjort det flere ganger før, for andre grupper med barn som tidligere har befunnet seg i eksakt samme situasjon. Den eneste grunnen til at det har blitt vanskeligere, er at noen partier ønsker at det skal være vanskeligere.

Hvis Fremskrittspartiet, ved Justisdepartementet, faktisk ønsker en løsning, gjør de en merkelig dårlig jobb, siden barna nå i stedet sendes ut av landet. Tvert om ser det ut som at Frp har sikret seg i begge ender: For det første har de, sammen med Høyre, sørget for å inngå avtaler med støttepartiene som forutsigelig vil slå dårlig ut for barna. For det andre har de styrket fokuset på returer, slik at også barnefamilier sendes ut mens det ennå arbeides med regelendringene. Og det arbeidet vil kunne ta tid, ettersom til og med utlendingsmyndighetene nå har stadfestet at forslagene ikke gir gode løsninger for barna.

Dette har utviklet seg til et ganske stygt område av norsk politikk. De lengeværende barna har de siste fire årene blitt en varig kampsone. Flere partier har kjempet for barnas velferd, spesielt SV, KrF og Venstre, men andre har kjempet like hardt imot. Barna står igjen med et politisk spill som har gitt dem falske forhåpninger og enorme skuffelser.

Voksne bør ikke krangle foran barn. Voksne bør ikke bedrive politisk spill om barn. Voksne bør ikke lure barn, og de bør definitivt ikke lyve for dem. Hvis de voksne vil de lengeværende barna vel, og ikke vil dem vondt, må de rydde opp i dagens uvanlig rotete situasjon, og det fort.

Før var disse barnas velferd omtrent det eneste som partier over et bredt spekter kunne enes om i asylpolitikken. Nå krangles det om hver sårbare barnesjel. Hvis man lytter godt etter, kan man høre barna. Det de sier, er hva barn alltid sier (eller holder inni seg) når voksne krangler: Vær så snill, vær stille nå. Dere gjør meg vondt.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.