24 Nov 2015 | 

Spurte om han var muslim før han stakk med kniv

– Det at det kommer etter Paris indikerer at det kan være en sammenheng. For noen er skillet mellom muslimer og terrorister visket ut, og det er ille, sier Ervin Kohn til Nrk.
Vi har sagt flere ganger at det vil komme mer høyreekstrem vold. Så lenge rasistiske fiendebilder nyter utbredelse, er slik vold å forvente. Uansett hvilket tidspunkt man skulle ha sagt dette på de siste tiårene. Ja, vi må ta risikoen for terror fra islamistisk hold på alvor. Men det er ikke å ta risikoen for terror på alvor å bygge fiendebilder av muslimer. Det er å berede grunnen for høyreekstrem terror.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.