1 Dec 2015 | 

Strategiplan mot hatefulle ytringer

Statsministeren og inkluderingsministeren inviterte til lansering av en politisk erklæring fredag 27. november.Vi er fornøyd med regjeringens initiativ og ser frem til å bidra til å gjøre strategiplanen god.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Statsministeren og inkluderingsministeren inviterte til lansering av en politisk erklæring fredag 27. november. I tillegg til taler fra disse innledet Fritt Ords direktør, Knut Olav Åmås. Han understreket bl.a. at det selv om ytringsfriheten er fundamental så er den ikke absolutt.

Statsministeren sa i sin tale at regjeringen vil invitere til et innspillsmøte i starten på nyåret. Regjeringen vil ha innspill til strategiplanen fra sivilsamfunnet.

Vi har etterlyst en handlingsplan mot spesielt hatefulle ytringer. FNs rasediskrimineringskomite, CERD, har vært tydelig på spørsmålet til regjeringen om hva den gjør i møte med hatet i det offentlige rom. Vi er fornøyd med regjeringens initiativ og ser frem til å bidra til å gjøre strategiplanen god.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.