11 Jan 2019 | 

Stygt og trist fra Amundsen

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Forslaget om å redusere barnetrygden for at det skal fødes færre barn med minoritetsbakgrunn, er å dele barn i ulike kategorier, som ønskede og uønskede, et slags A-lag og B-lag av barn, ut fra opprinnelse og etnisitet. Det er vanskelig ikke å oppfatte dette som rasistisk.

Det Amundsen i essens sier, er at han ikke vil ha for mange barn av en viss type – med mørk hud, med muslimsk bakgrunn, osv. Både barna og deres foreldre forstår godt hva han mener.

Å begynne å skille ut noen barn som uønskede, og til og med et samfunnsproblem, er stygt.

Å begynne å skille ut noen barn som uønskede, og til og med et samfunnsproblem, er stygt. Vi vil alltid ha uenigheter i innvandringsdebatten, men noen former for retorikk og politikk bør man simpelthen holde seg for god for – i alle partier.

Det er nedslående at Amundsen nokså nylig var justisminister i dette landet, blant annet med ansvar for å beskytte minoriteter mot rasisme og diskriminering. Og det er nedslående at han tydeligvis opplever dette som godt stemmefiske.

Dette er selvsagt ikke første gang Amundsen kommer med uttalelser av denne typen. Jeg håper Amundsens tidligere sjef, statsminister Erna Solberg, som et minimum vil slå fast at alle barn som fødes i dette landet, er like mye ønsket. Og gjerne at enkelte tidligere statsråder ikke lenger er det.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.