17 Feb 2021 | 

Takk til Ervin Kohn!

Etter litt over sju år som nestleder ved Antirasistisk Senter, går Kohn av med pensjon.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Kohn begynte ved Senteret høsten 2013, som nestleder med et særlig ansvar for kommunikasjon.

– Ervin har ikke minst vært en sterk antirasistisk stemme i offentlig debatt, og en tydelig talsperson for Antirasistisk Senter som har bidratt til å løfte oss utad, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

– Hans ferdigheter med tanke på politisk nettverksarbeid er langt på vei i en særstilling. Han etterlater et hull det vil være vanskelig å fylle.

Kohn fortsetter i det frivillige vervet som forstander i Det mosaiske trossamfunn, og vil derfor ikke forsvinne fra samfunnsdebatten med det første.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.