Tar avstand

Oslo Kommune tar tydelig avstand fra bruk av n-ordet.

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

“Oslo kommune regner ikke bruken av ordet «neger» som inkluderende språkbruk. Kommunen er enig med Språkrådet i at ordet kan oppfattes som rasistisk. Ingen skal i møte med Oslo kommune tiltales eller omtales med ord som oppfattes diskriminerende…Oslo kommune skal bruke et inkluderende språk i sin språkprofil og i kommunikasjonen i og fra kommunen. Dette gjelder også for Osloskolen og i kommunikasjonen mellom lærere og elever”, slår Oslo kommune fast i en e-postmelding til lege og samfunnsdebattant Patji Alnæs-Katjavivi.

Bakgrunn for e-posten er en post som ble publisert i facebook-gruppa “Humans of Oslo” av en elev ved Bryn skole i Oslo. Eleven reagerte på lærerens bruk av n-ordet for å beskrive fargede mennesker, og i posten skriver 12-åringen at flere elever hadde reagert på lærerens språkbruk, men at læreren synes bruken av n-ordet var uproblematisk:

“Læreren min på Bryn har kommet med lignende påstander flere ganger og vi i klassen har reagert på dette.” Læreren mente at n-ordet var “et helt normalt begrep” å bruke. “Vi begynte å diskutere med denne læreren og hun nektet å lytte til oss, så stormet vi ut av klasserommet og fikk tak i en annen lærer for å fortelle hva som skjedde. Istedenfor å lytte til oss, fikk vi en melding hjem om at vi barna hadde en uakseptabel oppførsel (…) Det er leit at vi må snakke om disse tingene i 2020 og at jeg som 12-åring må oppdra mine lærere” , skrev syvendeklassingen i Facebook-posten.

Alnæs-Katjavivi  er en av flere som reagerte på meldingen. Han tok kontakt med Utdanningsdirektoratet og Oslo byråd for få klarhet i deres syn på bruken av det rasistiske begrepet. Så langt har KD  og Oslo kommune besvart henvendelsen.

Antirasistisk Senter er glade for avklaringen fra Oslo kommune. Samtidig oppfatter vi det som svært uheldig at elevene fikk med seg en melding hjem for å ha reagert på noe de gjorde helt rett i å reagere på.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.