17 Nov 2017 | 

Tilbakekalling av statsborgerskap gjøres for lett

Reglene om tilbakekall av statsborgerskap må endres!

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.