17 Apr 2018 | 

To dommer for hatefulle ytringer på Facebook

Å bruke sosiale medier for å ta til orde for å myrde muslimer, er selvsagt straffbart.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Antirasistisk Senter anmeldte i 2015 flere personer for hatefulle ytringer i et kommentarfelt under en delt artikkel fra Fredrikstadavisa. Personene hadde kommentert et bilde som viste en gruppe muslimer samlet til bønn. Noe av bakgrunnen for at vi valgte å anmelde, var at det var snakk om et kommentarfelt hvor flere personer hisset hverandre opp til å komme med hatefulle uttalelser.

En del oppfører seg i sosiale medier som om det ikke finnes grenser for hva det er lov å skrive. Det gjør det.

En del oppfører seg i sosiale medier som om det ikke finnes grenser for hva det er lov å skrive. Det gjør det.

To personer vi anmeldte ble dømt for overtredelse av daværende straffelovs § 135 a, forbudet mot hatefulle ytringer. Dommene falt i mai og august 2016, men vi ble først kjent med dem nå.

Den ene saken omhandlet en mann som ytret følgende:

– “Skulle tatt en stor bil og gitt full gass.”

– “Ta en bulldoser og klem de flaaaaaaate da vel.”

– “Nakkeskudd er tingen, ta på avtrekkeren og trykk inn fingeren.”

Tiltalte skal ha ytret dette i beruset tilstand, og uttrykte i retten at han skammet seg over det han selv mener er forferdelige uttalelser. Han uttalte også at han ble revet med av de andre kommentarene “i en slags suggesjon”. Saken skal ha gått sterkt inn på vedkommende. Han erkjente ikke straffeskyld, og hans advokat argumenterte for at ytringene var vernet av ytringsfriheten. Han ble dømt til en bot på 8 000 kroner. Tingretten valgte ikke å ilegge ham fengselsstraff, ettersom han tok tydelig avstand fra ytringene, fortalte at han hadde sluttet å oppsøke ekstreme sider, og hadde en belastet bakgrunn.

Som retten skrev: “Denne typen kommentarer har ikke noe til felles med den kjerneverdien ytringsfriheten skal beskytte; det frie ordskifte. Det dreier seg ikke om noen ordinær meningsutveksling, men heller om en ren oppfordring til vold.”

“Denne typen kommentarer har ikke noe til felles med den kjerneverdien ytringsfriheten skal beskytte; det frie ordskifte.”

Den andre saken handlet om en mann som ytret følgende: “Bare ta ladegrep !! one shot one kill!”

Vedkommende erkjente seg skyldig. Han også hevdet at han hadde blitt revet med av de andre i tråden.

Tingretten idømte mannen en bot på kroner 12 000. Han ble ikke idømt fengselsstraff, blant annet fordi retten trekker et skille mellom utsagn som rammer enkeltindivider og utsagn som rammer grupper, hvor utsagn som rammer individer straffes hardere.

Vi oppfordrer alle som ser uttalelser av denne eller lignende type, om å gi oss beskjed.

Vi oppfordrer alle som ser uttalelser av denne eller lignende type, om å gi oss beskjed via epost@antirasistisk-senter.no eller kontakt@dhjelpen.no.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.