22 Apr 2021 | 

Trenger norsk ungdom Islam Net?

Svaret er enkelt: nei.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Islam Net representerer en reaksjonær utgave av islam, og vil aldri vil få noen støtte fra oss til den forestående etableringen av et senter i Groruddalen. Vi mener at antirasismen er og må være interseksjonell, tuftet på kampen for alle gruppers likeverd og like rettigheter. Vår antirasisme er særlig uforenlig med Islam Nets syn på skeive og kvinner.

Vi mener at antirasismen er og må være interseksjonell, tuftet på kampen for alle gruppers likeverd og like rettigheter.

Mange muslimer i Norge møter fordommer og diskriminering. Fiendebildet av muslimer som rir Norge og Europa som en mare, bekymrer oss sterkt. Det betyr imidlertid ikke at antirasister bør støtte alle muslimske grupper i alt de gjør.

Som Antirasistisk Senter tidligere har uttrykt, mener vi at en organisasjon som har uttalt at dødsstraff for homofile er en del av en vakker helhet, ikke bør gis innpass flere steder enn man som samfunn er juridisk forpliktet til. Som vi har uttalt før, anser vi at det eksempelvis er legitimt å nekte Islam Net bruk av lokaler på universitet og høgskoler. Når en organisasjon i praksis har ment at store deler av studentmassen ikke har livets rett, bør de fleste undervisningsinstitusjoner ha etiske retningslinjer som gjør det kurant med noen slike begrensninger.

Så er spørsmålet: Har Islam Net moderert seg? Vi ser hva de sier nå, og at det er ørlite bedre enn hva de har sagt før. Samtidig er det ikke uvanlig at reaksjonære aktører pynter på fasaden når de opplever at de mest ytterliggående standpunktene møter sterk motstand i offentligheten. Selv hvis Islam Net faktisk har moderert seg og gått bort fra støtten til dødsstraff for skeive og for frafalne, er det stadig snakk om en reaksjonær organisasjon med et dypt problematisk syn på skeive, på kvinners rolle, og på personer som forlater religionen.

Islam Net kan ikke snakke seg bort fra at man har invitert en rekke problematiske talere, og selv kommet med en rekke dypt problematiske utsagn. Når vi nå går inn på Islam Nets hjemmeside, er noe av det første vi finner en serie videoer med den reaksjonære britiske imamen Haitham al-Haddad. Al-Haddad har rost kriminaliseringen av homofili, som han har omtalt som en “svøpe”, “et stort onde og en skade for samfunnet” og en “forbrytelse”. Han har også uttalt at vold mot kvinner er en privatsak samfunnet ikke skal blande seg inn i, og uttalt seg positivt om kvinnelig omskjæring (for ordens skyld, ikke den mest inngripende formen). Han har også kommet med sekteriske uttalelser, som at en sunni-muslim ikke bør gifte seg med en shia-muslim.

Det er ikke muslimfiendtlig eller islamofobt å være kritisk til slike synspunkter. Tvert om er det god antirasisme, tuftet på menneskerettighetene, og på verdier om solidaritet og fellesskap blant alle utsatte grupper.

Islam Nets rolle med tanke på radikalisering, er noe mer kompleks. Det er ingen tvil om at Islam Net har stått for mange av de samme verdiene som de mer ytterliggående, militante salafistene i Profetens Ummah. Det har vært en viss konflikt mellom Islam Net og Profetens Ummah, og man kan anta at Islam Net har bidratt til å holde igjen personer som kunne ha blitt ytterligere radikalisert.

Samtidig har Islam Net også bidratt til å utbre noen av de reaksjonære verdiene som kan danne grunnlaget for å bli med i en mer ytterliggående gruppe som Profetens Ummah. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange av dem som har vært med i Profetens Ummah, som også har vært innom Islam Net, men det kan være ingen tvil om at det har vært en del bevegelse mellom disse. Sindre Bangstad og Marius Linge skriver om dette i Salafisme i Norge. Historien om Islam Net og Profetens Ummah (2020).

Islam Net representerer en tilnærming til fellesskap som splitter.

Gjennom mange år har flere aktører i det norske samfunnet jobbet hardt for å utbre et fiendebilde av muslimer som er en betydelig belastning også for mange muslimske ungdommer. Det gjelder ikke minst Fremskrittspartiet, men også flere høyreradikale nettsteder, som det statsfinansierte rights.no. Vi forstår godt det behovet mange muslimske ungdommer har for tilhørighet, for identitet, for fellesskap. Alle som ønsker det, har rett til å velge seg Islam Net som det tilknytningspunktet. Det er religionsfrihet i Norge.

Samtidig håper vi sterkt at flest mulig vil finne det fellesskapet et annet sted enn i en gruppe som etablerer så mange skiller mellom mennesker som Islam NetIslam Net representerer en tilnærming til fellesskap som splitter. Hvis Islam Net lykkes med å etablere en maktbase i Groruddalen med utgangspunkt i sin salafistiske versjon av islam, er vi spesielt bekymret for de mange som faller utenfor Islam Nets definisjoner av gode muslimer.

Vi kan forstå at noen muslimer reagerer på at aktører som gjerne støtter høyreekstremisters ytringsfrihet, er svært tause nå. Det framstår som at det er en mangel på konsekvens hos noen. Hvis man forsvarer Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin rett til å utbre sitt hat i gatene eller ha møter på bibliotek, bør man av prinsipp også forsvare Islam Nets tilsvarende rettigheter.

I praksis betyr det at vi ofte må tolerere mye, men ikke alt alltid. Og aldri uten motstand.

Vi anser derimot at det er riktig å begrense begge aktører så langt man kan innenfor et liberalt demokrati, innenfor lovverkets og menneskerettighetenes rammer. I praksis betyr det at vi ofte må tolerere mye, men ikke alt alltid. Og aldri uten motstand.

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter
Thee-Yezen Al-Obaide, assisterende generalsekretær, Salam
Sofia Rana, rådgiver mot høyreekstremisme, Antirasistisk Senter
Sahar Hassani, daglig leder, Agenda X – Antirasistisk Senters ressurssenter for unge
Linda Tinuke Strandmyr, rådgiver, Agenda X

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.