7 Apr 2017 | 

Antisemittismen stikker hodet fram i Umeå

Den jødiske møteplassen i Umeå er stengt på grunn av frykt. Når jøder føler de må gjemme seg, må alle reagere.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi har hørt så mye om antisemittismen i Malmø at byen er blitt beryktet internasjonalt. Nå har antisemittismen manifestert seg i en annen svensk by, i den motsatte enden av landet.

Umeå er Nord-Sveriges største by med drøyt 75 000 innbyggere. Byen ligger ved kysten der Bottenviken er på det smaleste, ca. en times flyreise fra Stockholm.

Det jødiske miljøet i Umeå teller et 50-tall mennesker. Hovedsakelig overlevende, og barn og barnebarn av Holocaustoverlevende. Gruppen skaffet seg egne lokaler i september i fjor. Lokalet ble den første og eneste jødiske møteplassen nord for Uppsala. Søndagen som var valgte gruppen å stenge lokalene og si opp leieavtalen. Det ble for belastende å være åpen om sin jødiske identitet. Det ble for mye antisemittisk motivert hatkrim, ifølge Aron Verständig, leder av det jødiske sentralrådet i Sverige.

Lokalet ble den første og eneste jødiske møteplassen nord for Uppsala. Søndagen som var valgte gruppen å stenge lokalene og si opp leieavtalen.

Jødene i Umeå har opplevd både vandalisering av bil, krenkelser og trusler. Nå tør de ikke mer. Dette er tema i en lederartikkel i Svenska Dagbladet 6.4.17. Lederartikkelen i SvD prydes av Umeås bysymbol, som er et smil i et rødt hjerte. Det er å håpe at man føler en viss forpliktelse til handling med et slikt bysymbol.

Har antisemittismen kommet til Umeå, spurte en norsk journalist meg i dag. Nei, svarte jeg, den har nok alltid vært der. Den har bare kommet til overflaten i Umeå akkurat nå. Den har manifestert seg. Den har gitt seg til kjenne.  Antisemittismen er global og fleksibel. Den er ikke stedbunden og den krever ikke jødisk tilstedeværelse. Alle kan bli smittet av den.

I Malmø er det muslimer, i Umeå er det trolig nynazister. Nordiska Motståndsrörelsen er en nynazistisk organisasjon i Sverige som også har forgreninger til Norge. Organisasjonen har aksjoner der den klistrer plakater og klistremerker på utvalgte steder. Når det rapporteres om slike aksjoner, kalles de “kamprapporter”.

Det er grunn til å mistenke elementer fra denne organisasjonen så lenge deres klistremerker er brukt på lokalene til den jødiske foreningen i Umeå. Klistremerket som ble brukt er et bilde av Adolf Hitler med armene i kors sittende på kanten av et skrivebord. Nederst på klistremerket står adressen til nettsiden til Nordiska Motståndsrörelsen. På denne nettsiden er det en fane som heter Verdensanskuelse. Under denne fanen ligger det fem emneområder med artikler man kan fordype seg i. Disse er: Filosofi, jødespørsmålet, nasjonalsosialisme, rasespørsmålet og religion. Det hatske på denne nettsiden er ikke til å ta feil av. Tvert om: det er til å kjenne igjen.

Hva skal vi gjøre, tenker du kanskje. Vi skal gjøre det samme som når vi ser en elev bli mobbet på skoleveien. Vi skal gripe inn. Vi skal si fra. Vi skal si fra at vi ser det du gjør og det er ikke greit. Det er liten tvil om at myndighetene har et ansvar. Nasjonale myndigheter såvel som lokale myndigheter. Politiet har ansvar for lov og orden. Men vi har alle ansvar for vår sivilisasjon. Det er mindre enn 80 år siden vi i Europa opplevde det sivilisatoriske sammenbrudd. Flere av de jødiske familiene i Umeå opplevde nettopp det. Det startet i Europas kulturelle og vitenskapelige høyborg; Det tredje riket. Tilskueren som ikke griper inn, som tier stille, er like ansvarlig som mobberen.

Vi skal gjøre det samme som når vi ser en elev bli mobbet på skoleveien.

Årsakene er de samme: fordommer. Disse ligger latent i oss alle. Vi har alle noen fordommer og vi gruppetenker basert på disse fordommer og dermed har rasisten i oss stukket hodet fram.

Vi har alle ansvar for vårt moralske kompass. Når vi ser at noen har vondt i holdningene sine, er vi forpliktet til å reagere. Fredens Ring i Oslo var et godt eksempel på en god reaksjon fra muslimsk side. Kanskje noe for Umeås befolkning?

Vi forutsetter at politiet i Umeå tar ansvaret for å beskytte alle sine borgere, inkludert de jødiske. Sverige har også et ansvar for de jødiske svenskene under Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Rammekonvensjonen forplikter svenske myndigheter, nasjonale som lokale, å beskytte sine nasjonale minoriteter. Konvensjonen forplikter Sverige til å bidra til å opprettholde jødisk kultur. Det er mao. ikke nok at politiet beskytter jødisk liv slik at jøder ikke blir drept. Svenske myndigheter skal også bidra til å sikre jødisk kulturell overlevelse. At det første og eneste samlingsstedet for jødiske svensker nord for Uppsala nå må stenge, bidrar ikke positivt til en slik forpliktelse.

Vi vil oppfordre svenske myndigheter til å ta ansvar for sin jødiske minoritet og beskytte dem både fysisk og kulturelt.

Vi skriver til den svenske ambassaden i Oslo. Det må gjerne flere gjøre.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.