18 Nov 2015 | 

Uforsvarlig hastebehandling får alvorlige konsekvenser for asylsøkeres rettssikkerhet

“Regjeringen har full anledning til å foreslå innstramminger og økt politisk styring av asylfeltet, men de må gjøre det på ordinær måte og la andre aktører få presentere sine motforestillinger. Hastebehandling uten komitébehandling, uten høring hvor sivilsamfunn og andre aktører får fremme sine argumenter, og uten mulighet for politikerne til å stille oppklarende spørsmål til departementet, er etter vårt syn helt uforsvarlig. Vi ber derfor partiene om å avvise forslagene under morgendagens votering på Stortinget.” Antirasistisk Senter har sammen med 17 andre organisasjoner sendt brev til partiene på Stortinget i forbindelse med hastebehandlingen av endringer på asylfeltet.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.