4 Sep 2017 | 

Ukeslutt med høyreekstremist

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Siste utgave av Ukeslutt hadde med Oddbjørn Jonstad. Jonstad ble kun presentert som leder for “Hjemmesitterpartiet”. Jonstad er imidlertid mer kjent for å være en høyreekstrem aktør som har opprettet flere lister over “landssvikere”.

Som han skriver på én av disse sidene (vi velger ikke å lenke til den her): “Derfor må grasrota i landet trå til og i det skjulte opprette enheter som på alle nivåer kan motarbeide okkupasjonen med alle tilgjengelig midler.”

“Derfor må grasrota i landet trå til og i det skjulte opprette enheter som på alle nivåer kan motarbeide okkupasjonen med alle tilgjengelig midler.”

I mange år har Jonstad henvendt seg til ulike samfunnsdebattanter med advarsel om at de føres opp på lister som “landssvikere” og “kollaboratører”. Når han også tar til orde for å “motarbeide okkupasjonen med alle tilgjengelige midler”, er vi trygt over i kategorien for personer som ikke respekterer demokratiet, og hvor det er nærliggende å forstå ham slik at han forsvarer og fremmer bruk av vold.

Også hvis man ser på Hjemmesitterpartiets Facebook-side, vil man se at dette er en arena for å fremme ytterliggående meninger, ikke minst et hat mot islam og muslimer.

I en post er han også nøye på å gi Arbeiderpartiets innvandringspolitikk og pressens angivelige knebling av ytringsfriheten ansvaret for 22. juli, i noe som framstår som et forsøk på legitimering av Breiviks begrunnelse for terrorangrepene. Posten har for øvrig den nokså ufattelige tittelen: “Hva er det vi feirer 22. juli?”

Flere som er omtalt på listene hans, har reagert med vantro på at Jonstad slapp til i NRK i et helt ukritisk segment, hvor hans langvarige virksomhet med forsøk på intimidering ikke var omtalt.

Flere som er omtalt på listene hans, har reagert med vantro på at Jonstad slapp til i NRK i et helt ukritisk segment, hvor hans langvarige virksomhet med forsøk på intimidering ikke var omtalt.

I utgangspunktet er det noe paradoksalt at en ekstremist får plass til å komme med sine synspunkter på det kommende valget med en oppfordring til ikke å stemme, gitt at han nokså direkte har oppfordret til bruk av helt andre (lovstridige) virkemidler.

Som et minimum – et absolutt minimum – burde NRK ha gjort lytterne kjent med hva Jonstad faktisk står for, og hans nokså stygge bruk av intimideringstaktikker mot meningsmotstandere gjennom mange år.

Jonstad kan lett oppfattes som en kuriositet. For dem som har vært kjent med hans virksomhet i en del år, er det heller ikke nærliggende å oppfatte ham som en trussel. For mange av dem som har mottatt advarslene hans, og som ikke er kjent med ham, har dette imidlertid åpenbart blitt opplevd som ubehagelig. Dette omfatter også unge personer som overhodet ikke forventer å bli hengt ut på slike lister.

Man finner ut alt man trenger om Jonstad ved å google. Hva sviktet her – NRKs Google-kompetanse, eller ryddigheten overfor egne lyttere?

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.