7 Sep 2018 | 

Umulig å tilfredsstille

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

«Aldri så galt at det ikke er godt for noe», sier et nordisk ordtak. De «innvandrerkritiske» miljøene vrenger dette til det motsatte. Nå er de jo ikke innvandrings-kritiske, selv om de foretrekker å kalle hetsen og sjikanen de bedriver for kritikk, men det er en annen debatt. Det er uansett ikke noe positivt som ikke kan gjøres til noe problematisk og kritikkverdig.

Nå sist er det at norske muslimer oppfordrer til deltagelse i Natteravnene.. Natteravnene er en politisk og religiøst nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre sentrum og nærmiljø til trygge steder for alle. Natteravnene har vært aktive siden 1990.

Det er uansett ikke noe positivt som ikke kan gjøres til noe problematisk og kritikkverdig.

Deres visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. De jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn, ungdom og voksne mens de er ute på vandring. De skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

Natteravnene ønsker alltid bredere tilslutning og de gangene jeg har vært med å gå har det vært en flott opplevelse.

Kristiansand har slitt med høy ungdomskriminalitet, også blant ungdommer med minoritetsbakgrunn. Den lokale moskeen, Muslimsk Union i Agder, syntes dette var fryktelig og  oppfordret flere av sine medlemmer å bli aktive i Natteravnene. Husk her Natteravnenes visjon, «voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk». Så skjer det, det virker. Flere voksne, inkludert mange ifra minoritetsmiljøene, bidrar til at færre ungdommer blir involvert i kriminalitet.

«NRK og politiet kapitulerer for islam»

Hurra, dette bør vi være glad over, tenker sikkert de fleste lesere. Det gjør også NRK, som presenterer dette som noe positivt. Det mener ikke de alternative «innvandringskritiske» nyhetsmediene sånn som Human Rights Service (sic) og document.no.

Her ser man det heller som at «NRK og politiet kapitulerer for islam», og sammenligner det med «mafiaterritorier i Italia» hvor politiet også kan «komme til ordninger med klanledere om begrensning av kriminaliteten.» Ungdommene «anser seg i realiteten ikke som en del av Norges jurisdiksjon. For å kunne utøve myndigheten over dem, må Norge benytte seg av klanledere som mellommenn. Dette gir mellommennene en makt som det er lett å tenke seg kan misbrukes.»

Jeg, og flere med meg, synes at dette tiltaket er godt. Jeg oppfordrer flere voksne, med ulik bakgrunn, til å  engasjere seg i dette arbeidet. Stemmer som vil stikke kjepper i hjulene for et tryggere samfunn bør vi bare ignorere.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.