7 Jun 2015 | 

Unyansert og ensidig

Debatten om man bør hjelpe flyktninger i Norge eller nærområdene, minner meg om den gamle etiske utfordringen om å la ett menneske dø for å redde ti. Som pragmatiker har jeg mest tillit til at de som vegrer seg sterkest for å la den ene dø, også vil kjempe hardest for å holde de andre ti i live, skriver Rune Berglund Steen i Dagsavisen.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.