10 Jul 2017 | 

Uprofesjonelt fra Østfold-politiet

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Innlegget ble først publisert i Klassekampen 8. juli.

 

På hvert steg av veien siden Den nordiske motstandsbevegelsen varslet en demonstrasjon i Fredrikstad med parolen “Knus homolobbyen”, har politiledelsen i Østfold opptrådt på et vis som framstår som stadig mer problematisk.

Det begynte med at politiet valgte ikke å nedlegge forbud mot marsjen, ut fra en vurdering av at det ikke var juridisk rom for å gjøre dette. Dette framstår som en merkelig vurdering. Det kan være liten tvil om at politiet har adgang til å forby en slik demonstrasjon under Politiloven § 11, trussel mot ro og orden. Motstandsbevegelsen er ikke bare en åpent nasjonalsosialistisk organisasjon. Den har også en lang historie med bruk både av politisk vold og terror, og er av ledende svenske forskere klassifisert som en terrororganisasjon.

Også under demonstrasjoner har de opptrådt svært brutalt. Bare i fjor drepte de en motdemonstrant i Helsinki, før de skrøt av drapet i sosiale medier, og gikk til angrep på svensk politi i Stockholm. Når politimesteren i Østfold i en debatt uttalte at de alltid har oppført seg ordentlig og fulgt politiets pålegg, framstår det ikke bare som uansvarlig, men rett og slett nokså surrealistisk.

Deretter valgte politiet å forby motstandsbevegelsens demonstrasjon likevel, men fortsatt ikke fordi de er en gruppering som stadig bruker vold, men fordi politiet fryktet vold fra motdemonstranter. Dermed oppnådde politiet å gi motdemonstranter skylden for at voldelige nynazister ikke får marsjere.

Dette er sjelden kost.

Til sist, forrige uke, besluttet politiet å forby den fredelige motdemonstrasjonen i Fredrikstad, i regi av kommunen, FRI, LO og andre. Det politiet gjorde her, var dermed å nekte åpenbart ikke-voldelige, demokratiske bevegelser som ingenlunde kan beskyldes for å fremme hat, å avholde en antirasistisk folkefest. Dette er sjelden kost.

For å gjøre vondt enda verre, uttalte politimester i Østfold Steven Hasseldal overfor TV2 28. juni at det ville være “litt urimelig” å tillate motdemonstrasjonen når de som egentlig skulle demonstrere ikke får lov, og at det har noe å gjøre med “rettferdighetsprinsippet”.

Smak på den. Svenske nynazister har drept en rekke homofile, inkludert personer fra den “homolobbyen” de ønsker å “knuse”. Hvis man holder Breivik utenfor, er skeive den gruppen som har blitt utsatt for desidert mest vold og drap av nazister i Skandinavia de siste tretti årene. Vi er derimot ikke kjent med at skeive har drept nynazister. Dette blir dermed stående som politimesterens rettferdighetsprinsipp: Voldelige nynazister på den ene siden, og fredelige, skeive miljøer som nynazister ønsker å utradere fra samfunnet på den andre siden, må behandles likt. Hvis den ene gruppen ikke får ha et arrangement, skal den andre også nektes.

For øvrig skal ikke politiet normalt godkjenne et arrangement. De kan kun forby arrangement hvis de ikke oppfyller visse kriterier. Et slik absurd “rettferdighetsprinsipp” er overhodet ikke et slikt kriterium. Hva er det egentlig politimesteren holder på med her?

Det ville i så fall komplettere skandalen.

Til sist er det stadig slik at Østfold-politiet har tenkt å la nynazistene marsjere, bare en annen dag. Et brennende spørsmål er om politiet da vil tillate en fredelig motdemonstrasjon. Risikerer vi at politiet legger til rette for at Motstandsbevegelsen skal få vise sitt hat, uten at landets borgere tillates å vise sin motstand?

Det ville i så fall komplettere skandalen.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.