8 Sep 2023 | 

Urovekkende resultater fra årets skolevalg

Alliansens oppslutning gir grunn til bekymring. 

Maria Wasvik

Redaktør

Maria Wasvik

Redaktør

Alliansen er et høyreekstremt enmannsparti, som i vår nyeste rapport om den ytterste høyresiden defineres som både «nasjonalsosialistisk/nazistisk, antisemittisk, rasistisk og antidemokratisk» (!). Partiet ledes av Hans Jørgen Lysglimt Johansen som over lengre tid vært fast leverandør av hatefulle ytringer av grov rasistiske og antisemittisk, herunder konspiratorisk, karakter i sosiale medier. 

Alliansens listetopp i Buskerud, Joachim Smørdahl Haug, omtaler seg selv som nasjonalsosialist og kunngjorde for under et år siden at han hadde søkt om medlemskap i Den nordiske motstandsbevegelsen, utløst av at «en bestemt person i hans omgangskrets hadde dannet familie med en mørkhudet person». Samme uke la han ut en video som hyllet Hitler-Tyskland. Og for bare et par dager siden publiserte partiets listetopp i Buskerud, Abraham Moberg, en støttevideo, hvor han ettertrykkelig slår fast at årsaken til problemene vi ser i dagens samfunn er «jødene og deres makt». I kommentarfeltet får han støtte fra både egen partileder og Geir Ugland i Norgesdemokratene.  

Resultatene fra skolevalget i Oslo hadde gitt dem to representanter i bystyret. 

Derfor gir det mildt sagt grunn til bekymring at partiet i de fylkene de har stilt til skolevalg, Agder, Akershus, Buskerud og Oslo, har stor framgang og en oppslutning i overkant av 3 % og totalt rundt 1400 stemmer, mens de i 2021 hadde en oppslutning såvidt over null prosent. På enkelte skoler i Agder er får de så mye som 17% av stemmene.  

Flere steder er de større enn stortingspartiene SP og SV, og avisa Oslo melder at resultatene fra skolevalget i Oslo hadde gitt dem to representanter i bystyret. 

Det er imidlertid ikke overraskende. I forbindelse med årets skolevalg har tilstedeværelse i og kunnskap om riktig bruk av sosiale medier blitt løftet som en av hovedgrunnene til at Høyre og Frp gikk av med seieren nasjonalt. Alliansen er et parti som i stor grad lever på internett og i sosiale medier. Partiet har ikke noe offisielt program, kun et kortfattet verdiprogram. Dette innebærer at partilederens utallige uttalelser, ikke minst i sosiale medier, blir den primære kilden for informasjon om partiets identitet og standpunkt.  

Flere av Alliansens listekandidater kan kobles til Den nordiske motstandsbevegelsen

Alliansen har også gjennom flere år satset på ungdom og har drevet aggressiv, og ofte uønsket, valgkamp i skolegårder og blant ungdom. I 2019 ble Lysglimt Johansen bortvist fra Kuben videregående skole i Oslo da de samlet underskrifter for å stille liste i lokalvalget og delte ut klistremerker med støtte til Donald Trump. 

I 2021 delte de ut 500-lapper til elever ved Valler videregående skole i Sandvika, mot at de sa nei til å la seg vaksinere mot corona, noe Lysglimt Johansen siden ble anmeldt for. Samme type stunt ble også gjennomført på videregående skoler i Skedsmo og Lillestrøm. 

Flere av Alliansens listekandidater kan kobles til Den nordiske motstandsbevegelsen, blant annet Dag Erik Karlsen, som i 2021 ble bortvist fra Hafslund barneskole da han delte ut løpesedler til barn om corona-vaksinen. 

Antirasistisk Senter følger saken videre og vil tilby oss å bistå de skolene der oppslutningen er størst i deres oppfølging av elevene.  

Resultatene ved skolevalg kan gi indikasjoner på hvordan det vil gå i de ordinære valgene. Antirasistisk Senter håper ikke dette stemmer for mandagens kommune- og fylkestingsvalg.  

 

 

 

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.