16 Mar 2015 | 

Venter flere opprør som på Trandum

-Det har vært et økt press på å få folk sendt ut av Norge. Det gjør at det blir en trykkoker. Det er snakk om mennesker som frykter å bli sendt tilbake til land med krig eller til diktaturer. Det ville vært rart om ikke slikt som dette skjedde, sier Rune Berglund Steen til Aftenposten 15. mars.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.