17 Feb 2015 | 

Vi må kjempe for samholdet

Det vil være et utilgivelig svik og en historisk fallitt hvis de jødiske minoritetene ikke lenger føler seg trygge, og forlater våre nordiske land. Det vil være en uhyrlighet hvis den stadige mistenkeliggjøringen og diskrimineringen av muslimer tiltar. Det vil være en katastrofe hvis ytringsfriheten ikke lenger står som en bærebjelke for det demokratiske huset vi alle lever i. Vi har ikke lov til å mislykkes med en eneste av disse utfordringene, skriver Rune Berglund Steen på VG nett.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.