19 Jan 2015 | 

Vranglære fra lærer Hermansen

“Muslimer er altså ikke så kriminelle som du trodde, men det er derimot én gruppe som peker seg ut som en klar versting: Menn er tre ganger så kriminelle som kvinner. Skal vi protestere mot dem også?” Kronikk i Dagbladet 19. januar av Astrid Hauge Rambøl, masterstudent i sosiologi og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Røyst.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.