27 Jun 2018 | 

Waras egentlige budskap

Waras forslag er bare nok et skritt mot å stenge flyktninger enda mer ute. Koste hva det koste vil.

Maria Wasvik

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.